Mitől lesz egy családi vállalat jövőálló? Mitől teherbíró a családtagok viszonya, gördülékeny az együttműködésük? Mi a teendő nem várt sokkhelyzetek esetén és hogyan készüljünk fel a hétköznapi kockázatokra? Mi kell a generációváltáshoz? 
Külföldön komoly hagyománya van a családi vállalatok működtetésének, de ezekre a kérdésekre ott sem triviálisak a válaszok. Itthon ráadásul egyetlen generációra vagyunk a piaci működés kezdetétől, az első utódlási folyamatok épp zajlanak.
Képzésünk arra a feladatra vállalkozik, hogy interaktív módszerekkel, esettanulmányok és gyakorlatok segítségével teljes képet adjon a családi vállalatok kihívásairól és lehetőségeiről, valamint segítsen a résztvevőknek megtalálni helyüket ebben a forgatagban. Temérdek élő esettanulmánnyal és nemzetközi példával támogatjuk, hogy a résztvevők családi vállalataiknak megfelelő, saját kultúrájukhoz illő megoldásokat dolgozzanak ki. Mintákat adunk a hosszútávon fenntartható, bizalmon és titoktartáson alapuló közösségi működéshez.

KIKNEK AJÁNLJUK a family business képzésünket?

 • Az új generáció tagjainak, akik cégvezetésben, tulajdonlásban látják a jövőjüket; akik alternatív életpályákban gondolkodnak;
 • Senioroknak, alapítóknak, akik lefektették a vállalat működésének alapjait, a mostanra tradíciókká vált értékeket, és biztosítani szeretnék azok fennmaradását az utódlási folyamat során;
 • Családtagoknak, akiket érint a generációváltás akár üzleti, akár személyes szempontból;
 • Azoknak, akik felelősséget vállalnak vállalatuk és családjuk sorsáért; akik családi vállalkozásként elérték az 50 fős foglalkoztatást és növekedni szeretnének.

A képzés adatai

 • Képzés hossza

  10 alkalom, összesen 80 óra
 • Képzési alkalmak

  csütörtök vagy péntek
 • Jelentkezési határidő

  2018. június 12.
 • Részvételi díj

  Kérésre: fanni.tasnady@kurtakademia.hu
  +36706213489
 • A képzés helyszíne

  Budapest

A képzés oktatói

A képzés tematikája

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

1. modul: A család és én

A családi vállalkozások alapértékei meghatározzák, milyen lesz a vállalkozás
jövője. Ezek az értékek generációkon keresztül csiszolódtak mai formájukra,
még abban az esetben is, ha a vállalkozás csak a rendszerváltás környékén
született. Éppen ezért képzésünk kiindulópontja a legfőbb családi értékek
azonosítása, a család 3-5 generációra visszamenő dinamikáinak azonosítása,
és valószínűsíthető jövőbeni pályájának feltérképezése.

2. modul: Területek és határok

Ahol racionalitás és érzelmek, hagyományok és az újítás kötelezettsége,
családi- és munkakapcsolatok, valamint üzleti érdekek egyszerre munkálnak,
ott az átgondolt keretek csodákra képesek. Tulajdon, család és vállalkozás
ügyeiben a határátlépések különösen nehezek, ezért az üzleti és érzelmi
határok beállítása, a megfelelő konfliktuskezelés gyakorlása jelentős versenyelőnyt
jelent, sőt ez egyenesen a túlélés záloga. Tapasztalataikról olyan
családi vállalkozások tagjai mesélnek, akik már túlléptek az egyszemélyes
megoldásokon, létrehozták családi és üzleti intézményeiket, megugrották
a generációváltás akadályát.

3. modul: Vezetés, irányítás és HR

Hogyan születnek a döntések egy családi vállalatban? Ki vezeti a vállalatot
és ki vezeti a családot? Milyen reflexek lépnek életbe téthelyzetben? Akár
üzletről, akár a család ügyeiről van szó, érdemes a mélyére ásni azoknak
a gyakorlatoknak, amelyek egyaránt meghatározzák a hétköznapi és sorsfordító
pillanatokat, hogy tudatosan köszörülhessük ki a csorbát hibás
beidegződéseinken.


Ugyanezt a tudatosságot érdemes alkalmazni olyankor is, amikor a vállalatvezetésről
és utódlásról, vagy alternatív NextGen életpályákról van szó.
A résztvevők hazai és nemzetközi esettanulmányok segítségével bepillantást
nyerhetnek az alkalmazott családtagok ösztönzésének, munkatársakká
nevelésének, a tehetség kibontakoztatásának és motiváció megteremtésének
eszközeibe.

 

4. modul: Családi vállalkozásból családi vállalat - Szervezet és stratégia

Más szervezeti struktúra és más menedzsment módszerek visznek sikerre
egy vállalkozást, mint amelyek egy sikeres vállalat építéséhez szükségesek.
Képzésünkön megvizsgáljuk, hogyan változik a családi vállalkozások stratégiája,
vízója, missziója, amikor elérik a kritikus pontot növekedésükben,
valamint azt, hogyan zajlik az átmenet a család szempontjából. Külön figyelmet
szentelünk annak, hogyan hasznosítható a visszajelzés és elismerés
gyakorlata, mely mind a mai napig jellemzően hiányzik a kelet-közép-európai
régióban. Élő esettanulmányokkal és rengeteg gyakorlati példával segítjük
a résztvevőknek elkerülni a tradíciókhoz való túlzott ragaszkodást, amivel
saját fejlődésüket gátolják. A vezetés valódi megújulása csak annak válságán
keresztül érhető el, ezért fontos górcső alá vennünk az egyes szervezetek
vezetési és döntéshozási mechanizmusait, valamint ezek javításának
lehetőségeit.

5. modul: Családi vállalkozásból családi vállalat - Üzlet-, termék- és technológiafejlesztés

Az új generáció feladata nem csak az, hogy saját arcélére szabja a szervezet
struktúráját és kultúráját, hanem hogy új üzleti területek elindításával és a
modern technológia integrálásával kiterjessze a cégben rejlő lehetőségeket.
A képzés résztvevői olyan családokkal ismerkedhetnek meg, amelyekben a
következő generáció tagjai nem csak átvették elődeik vállalatban betöltött
szerepét és funkcióit, hanem saját újító elképzeléseikkel képesek voltak új
lendületet és irányt adni a vállalatnak. Tanulságok a technológiaintenzív
környezet, agilis módszerek és exportra termelő vállalatok világából.

6. modul: Felelős tulajdonlás és vagyongazdálkodás

A vállalkozás irányítása, a vagyon felelős gondozása és a társadalom iránti
felelősségérzet gyakorlása érdekében különböző tulajdonosi struktúrák,
befektetési politikák és portfóliók kialakítása szükséges. A program végén
sorra vesszük azokat a hatékony jogi és pénzügyi megoldásokat, amelyek
kiállták az idő próbáját és komoly sérülékenységgel fenyegető helyzeteken
is átsegítették a vállalatokat.

7. modul: Vis maiorok. Haváriák és mizériák

A hétköznapi üzletmenet mellett olyan pénzügyi és személyes sokkhelyzetek
is adódnak, amelyek nem egyszerűen a működés módosítását követelik
meg, hanem átrajzolják a teljes térképet. Ezeket a szélsőséges helyzeteket
a leggondosabb tervezéssel sem lehet teljes bizonyossággal elkerülni. A
mások által megélt sokkos helyzetek megismerésével a képzésünk résztvevői
belehelyezkedhetnek a kritikus szituációkba, megfigyelhetik saját reakcióikat,
így egy valós helyzetben magabiztosabban, tudatosabban hozhatják meg a
stabilitás visszaállításához elengedhetetlen vezetői döntéseket.
Szakértőink valós sikertörténeteket mutatnak be, hogy hiteles forrásból
nyújtsunk betekintést a válságok gyakran intim pillanataiba.

8. modul: Generációváltás és üzletfolytonosság

Legendákat hallani arról, hogy csak minden harmadik családi vállalat éli túl
a generációváltást. Ez kincstári optimizmus – ebben a régióban valószínűleg
sokkal kevesebb. A sikerhez a két generáció közti hosszú és tudatos
együttműködés szükséges, ami érzelmileg és üzletileg fűtött helyzetben
nem triviális. Főleg úgy nem, hogy az utódlási folyamat során többször is
nehezebb helyzetbe kerülhet a cég, mint a folyamat elindítása előtt. Mégis
ez az egyetlen járható út. A tudatos együttműködést nemzetközi és hazai
benchmarkokkal, üzletfolytonossági esettanulmányokkal támasztjuk alá
és segítünk a résztvevőknek megtalálni saját eszközeiket.


A program végén a résztvevő családtagok belekezdenek családi alkotmányuk
kidolgozásába. Ez a dokumentum a családi vállalatok csúcsintézménye –
elkészítésének folyamata ugyan nem rövid, de minden itt leszűrt tanulság,
kipróbált helyzet hozzásegíti őket ahhoz, hogy sikeresen alkalmazzák saját
dinamikáik és korlátaik feloldására, céljaik és lehetőségeik kiaknázásra.