A KÉPZÉSRŐL

Mitől lesz egy családi vállalat jövőálló? Mitől teherbíró a családtagok viszonya, gördülékeny az együttműködésük? Mi a teendő nem várt sokkhelyzetek esetén és hogyan készüljünk fel a hétköznapi kockázatokra? Mi kell a generációváltáshoz?

Külföldön komoly hagyománya van a családi vállalatok működtetésének, de ezekre a kérdésekre ott sem triviálisak a válaszok. Itthon ráadásul egyetlen generációra vagyunk a piaci működés kezdetétől, az első generációváltások pedig épp zajlanak.

Képzésünk arra a feladatra vállalkozik, hogy interaktív módszerekkel, esettanulmányok és gyakorlatok segítségével teljes képet adjon a családi vállalatok kihívásairól és lehetőségeiről, valamint segítse a résztvevőket megtalálni a helyüket ebben a forgatagban. Egyrészt temérdek élő esettanulmánnyal és nemzetközi példával támogatjuk, hogy a résztvevők családi vállalataiknak megfelelő, saját kultúrájukhoz illő megoldásokat találjanak. Másrészt mintákat adunk a hosszú távon fenntartható, bizalmat és titoktartást alapul vevő közösségi működésre.

KIKNEK AJÁNLJUK?

 • az új generáció tagjainak, akik cégvezetésben, tulajdonlásban látják a jövőjüket;
 • az új generáció tagjainak, akik alternatív életpályákban gondolkodnak;
 • senioroknak, akik lefektették a vállalat működésének alapjait, a mostanra tradíciókká vált értékeket;
 • családtagoknak, akiket érint a generációváltás akár üzleti, akár személyes szempontból;
 • azoknak, akik felelősséget vállalnak vállalatuk és családjuk sorsáért;
 • akik legalább 50 főt foglalkoztatnak és növekedni szeretnének.

A képzés adatai

 • Képzés hossza

  2 hónap (10 alkalom)
 • A képzés indulása

  2017. május 3.
 • Képzési alkalmak

  szerdánként 9-18 óráig
 • Jelentkezési határidő

  2017. május 2.
 • Részvételi díj

  1 950 000 Ft + ÁFA (egy családból érkező első két fő számára)
  Minden további családtag számára 975 000 Ft + ÁFA
 • A képzés helyszíne

A képzés oktatói

A képzés tematikája

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

1. modul: A család és én

A családi vállalkozások alapértékei meghatározzák, milyen lesz a vállalkozás jövője. Ezek az értékek generációk óta csiszolódtak a mai formájukra, még abban az esetben is, ha a vállalkozás csak a rendszerváltás környékén született meg. Éppen ezért képzésünk kiindulópontja a legfőbb családi értékek azonosítása, a család 3-5 generációra visszamenő dinamikáinak azonosítása, és valószínűsíthető jövőképeinek feltérképezése.

2. modul: Területek és határok

Ahol racionalitás és érzelmek, hagyományok és az újítás kötelezettsége, családi és munkakapcsolatok, valamint üzleti érdekek egyszerre munkálnak, csodákra képesek az átgondolt keretek. Tulajdon, család és vállalkozás ügyeiben a határátlépések különösen nehezek, ezért az üzleti és érzelmi határok beállítása, a megfelelő konfliktuskezelés gyakorlása jelentős versenyelőny, vagy egyenesen a túlélés záloga. Tapasztalataikról olyan családi vállalkozások tagjai mesélnek, akik már túlléptek az egyszemélyes megoldásokon, létrehozták családi és üzleti intézményeiket, megugrották a generációváltás akadályát.

3. modul: Vezetés, irányítás és HR

Hogyan születnek a döntések egy családi vállalatban? Ki vezeti a vállalatot és ki vezeti a családot? Milyen reflexek lépnek életbe téthelyzetben? Akár üzletről, akár a család ügyeiről van szó, érdemes a mélyére nézni azoknak a gyakorlatoknak, amelyek meghatározzák a hétköznapi és sorsfordító pillanatokat egyaránt, hogy tudatossággal kiküszöbölhessük berögződéseink csorbáit.

Ugyanezt a tudatosságot érdemes alkalmazni olyankor is, amikor a vállalatvezetésről és utódlásról, vagy alternatív NextGen életpályákról van szó. Hazai és nemzetközi esettanulmányok segítségével a résztvevők bepillantást nyerhetnek az alkalmazott családtagok ösztönzésének, munkatársakká nevelésének, a tehetség kibontakoztatásának és motiváció megteremtésének eszközeibe.

 

4. modul: Családi vállalkozásból családi vállalat

Más szervezeti struktúra és menedzsment módszerek visznek sikerre egy vállalkozást, mint egy vállalatépítést. Képzésünkön megvizsgáljuk, hogyan változott a családi vállalkozások stratégiája, vízója, missziója, amikor elérték a kritikus pontot növekedésükben, valamint hogyan zajlott az átmenet a család szempontjából. Megvizsgáljuk, hogyan lehet a visszajelzés és elismerés gyakorlatára támaszkodni ilyen helyzetekben, mert Magyarországon ez az egyik legjellemzőbb kulturális hiányosság, akár családtag, akár nem családtag érintettről van szó. Élő esettanulmányokkal és rengeteg gyakorlati példával várjuk a résztvevőket. Megvizsgáljuk azokat az eseteket, amikor bizonyos tradíciók válnak a fejlődés gátjává. A vezetés valódi megújulása csak annak válságán keresztül érhető el, ezért fontos górcső alá vennünk az egyes szervezetek vezetési és döntéshozási szokásait, valamint az azokban rejlő egészséges változási lehetőségeket.

Az új generáció feladata nemcsak az, hogy saját arcélére szabja a szervezet struktúráját és kultúráját, hanem hogy új üzleti területek elindításával és a modern technológia integrálásával kiterjessze a cégben rejlő lehetőségeket. Olyan családokkal ismerkedhetnek meg a képzés résztvevői, ahol a következő generáció tagjai nem csak átvettek funkciókat a vállalatban, hanem saját utat alakítottak ki. Tanulságok a technológiaintenzív környezet, agilis módszerek és exportra termelő vállalatok világából.

5. modul: Vis maiorok

A hétköznapi üzletmenet mellett olyan pénzügyi és személyes sokkhelyzetek is adódnak, amelyek nem egyszerűen módosítást követelnek meg a működésben, hanem átrajzolják a teljes térképet. Valódi sikertörténeteket hozunk el, hogy a képzés résztvevői hiteles forrásból hallhassanak ezekről a nehéz témákról.

6. modul: Generációváltás és üzletfolytonosság

Legendákat hallani arról, hogy csak minden harmadik családi vállalat éli túl a generációváltást. Ez kincstári optimizmus - valószínűleg sokkal kevesebb. A sikerhez a két generáció közti hosszú és tudatos együttműködés szükséges, ami érzelmileg és üzletileg fűtött helyzetben nem triviális, főleg úgy, hogy az utódlási folyamat során többször is nehezebb helyzetbe kerülhet a cég, mint a generációváltási folyamat elindítása előtt. Mégis ez az egyetlen járható út. A tudatos együttműködést nemzetközi és hazai benchmarkokkal, üzletfolytonossági esettanulmányokkal támasztjuk alá és segítünk a résztvevőknek megtalálni saját eszközeiket.

7. modul: Felelős tulajdonlás és vagyongazdálkodás

A vállalkozás irányítása, a vagyon felelős gondozása és a társadalom iránti felelősségérzet gyakorlása érdekében különböző tulajdonosi struktúrák, befektetési politikák és portfóliók kialakítása szükséges. A program végén sorra vesszük azokat a hatékony jogi és pénzügyi megoldásokat, amelyek kiállták az idő próbáját és komoly sérülékenységgel fenyegető helyzeteken is átsegítették a vállalatokat.