Dr. Szőnyi Viktor

Ügyvéd, választottbíró

Hosszú ideig oktatott és kutatott több egyetem jogi karán Magyarországon és külföldön is (ELTE, PPKE, Aix-Marseille – Franciaország, Universität Bonn – Németország, Università di Padova – Olaszország) római jogi, polgári jogi, kereskedelmi jogi és összehasonlító magánjogi témakörökben. Nemzetközi cégstruktúra, tőkepiaci, értékpapír, adó- és iparjogvédelmi ügyekkel foglalkozik. Angol, francia, német, olasz nyelveken beszél.