Gulbert Lili

Systemic Change Strategist

Gulbert Lili hivatása: Systemic Change Strategist. Munkája során lehetősége nyílik modellezni az emberi viselkedést és annak hatásait, ezzel olyan szemléletet ajánlva, amellyel a változás tervezhető és vezethető a maga komplexitásában. Szenvedéllyel próbálja megfejteni a történések mögött meghúzódó emberi miérteket, mintákat, összefüggéseket, hiedelmeket, valamint azok környezeteit, történeteit, képeit és értékeit felfedezni. Sikerének titkát abban látja, hogy építészként ösztönösen összefüggések után kutat az emberi viselkedés, folyamatok és struktúrák mentén, amelyek képesek modellezni egy környezet működését. Tapasztalai szerint mindennemű környezet értelmezhető ezen kulcselemek mentén, amelyek együttesen mintákat alkotnak. Ezen minták tipizálhatóak, lebonthatóak, újratervezhetőek és beépíthetőek. Ezzel a tervezői elvvel a vezetők nem csak arra válnak képessé, hogy újratervezzék üzleti folyamataikat a profitabilitás növekedésének érdekében, hanem arra is, hogy megértsék a folyamatokat vezető emberi-rendszereknek a miértjét, akár egészen egyéni szintekig.
Lili mint systemic change strategist nap mint nap beleáll üzleti rendszerekbe, hogy az aktuális kontextus összefüggéseit ábrázolva, láthatóvá tegye a vezetők számára személyes hatásukat, és segítse őket abban, hogy képesek legyenek megtervezni vezetői változásukat, amely a gazdasági rendszerük változását is jelenti egyben. 

LinkedIn icon