A Lean módszer

Hatékonyságnövelés a mindennapokban

Mi a Lean módszer?

A Lean alapgondolata abból indul ki, hogy a vállalati működés és termelés, szélesebb körben bármilyen tevékenység veszteségeinek szisztematikus felismerésével és eliminálásával javítható, ezáltal végső soron mind a vállalat eredményessége, mind versenyképessége módszeresen növelhető.

Milyen problémára ad választ a Lean módszer?

A vállalat BAU – business as usual – tevékenysége az eredményesség záloga. A Lean módszerrel arra keressük a választ, hogy miként lehet a kulcstevékenységek hatékonyságát növelni, hogyan tudunk költségeket csökkenteni úgy, hogy közben a termelés/értékteremtés ne csökkenjen, sőt, ha lehetséges, nőjön.
Kiugróan fontos módszer, ha a vállalatnak bármilyen okból költségcsökkentést kell végrehajtania.

Érdekel a módszer!

 

Mik a Lean módszer főbb lépései?

A Lean módszer kiterjedt eszközrendszerrel rendelkezik, melyeket leginkább a termelésben használnak. Azonban minden vállalat számára hasznos szemléletmódot ad a vállalati folyamatok javítására, az együttműködési problémák alapjainak feltárására. A KÜRT Akadémia szakértői elsődlegesen a Lean szemlélet vállalatvezetésben való meghonosítását segítik.

 • Értékáram meghatározása: A vállalati működés célja az ügyfelek kiszolgálása, olyan érték teremtése, melyért a vásárlók hajlandók fizetni. Ehhez a vállalatnak a termék vagy szolgáltatás előállításához egy meghatározott lépéssorozatot kell megbízhatóan és hatékonyan végrehajtani. Az értékáram a vállalati-szervezeti (függőleges) silókon vízszintesen halad, a legtöbb probléma a különböző silók, szervezeti egységek közti átlépésnél – beszerzés, termelés, szállítás – történik, melyek megakasztják az értékteremtést, egyúttal szervezeti feszültségeket szülnek. További problémaforrás, hogy az értékteremtésben résztvevő és az azt támogató egységek közötti együttműködés logikája nem tiszta, gyakran a támogató területek (HR, pénzügy, IT) az értékteremtést megakasztó, felesleges tevékenységeket írnak elő. Végül nagyon fontos, hogy a vállalat vezetése tisztában legyen a folyamatosan változó ügyféligényekkel, és ennek megfelelően fejlessze termékeit, és az ezt előállító értékáram rövid- és hosszútávú fejlesztését helyezze fókuszba minden pillanatban.

 • Problémamegoldás: A lean módszer egy másik, bármely vállalatban nagyon jól használható eszköze az ún. A3 problémafeltáró és -megoldó template. A vállalati működés során a vezetés rengeteg problémába ütközik, az A3 eszközrendszer segíti a vezetést, hogy egy adott problémát hogyan kell hatékonyan feldolgozni, a legmegfelelőbb beavatkozást megtalálni és a javítást követni.

 • Napi menedzsment: A vezetés feladata, hogy biztosítsa a vállalati értékáram működését, és folyamatosan fejlessze, jobbítsa azt. Ezen lépések átlátása, követése és priorizálása a napi menedzsment módszer fókusza, segítségével a vállalat vezetése könnyebben és hatékonyan tudja munkáját végezni.

Milyen eredményt várhatunk tőle?
A lean szemlélet és módszerek a vállalat mindennapi működésének javításához, a felmerülő problémák megértéséhez és megfelelő beavatkozások megtervezéséhez és végrehajtásához adnak hatékony eszközrendszert. A lean logika segíti a vállalat összes szervezete számára a fejlesztési és működési tevékenységek összehangolását, ezáltal a hatékonyság növelését.

Tipikus kérdések

 • A Lean alkalmazható-e nem ipari-termelő vállalatokra?

  A Lean szemlélet és módszerek bármilyen szektorban működő vállalat számára segít a vállalat működésének javításában – az ügyfélérték-teremtés és az ezt előállító értékáram javítása van a centrumban. A különböző Lean eszközök a folyamatok megértésére, a veszteségek felismerésére és ezek eliminálására koncentrálnak. Ez igaz mind a termelési, mind a támogató, mind a vezetési folyamatokra is.

 • Milyen gyorsan lehet eredményeket elérni a módszerrel?

  A módszer bevezetésének gyorsasága elsősorban a vállalat vezetésének hozzáállásán múlik, méghozzá azon, hogy mennyire hajlandó az alaptéziseket – ügyfélérték, értékáram, folyamatveszteségek – magáévá tenni, mennyire képes elengedni a silócentrikus gondolkodást. Tapasztalataink szerint ez értékáram felrajzolása önmagában rengeteg működési problémára és felesleges komplexitásra mutat rá, melyek felismerése rögtön beavatkozási, javítási lépéseket szül.

 • Mi szokott lenni a legnagyobb nehézség a vezetés számára a Lean módszer alkalmazásában?

  A legnagyobb kihívás a szemlélet befogadása. Annak elfogadása, hogy a vezetők alapvetően hipotézisekkel dolgoznak, és kevés időt töltenek ezen hipotézisek validálásával. Ez igaz mind a napi működésre, mind a fejlesztési irányokra vonatkoztatva. A vezetők nagy része nincs napi kapcsolatban az értékteremtési lépések valódi lefolyásával, az értékteremtést végző kollegák munkáját gátló tényezőkkel. Ráadásul ennek személyes, rutinszerű felderítése (gemba walk) a vállalati hierarchia berögződése miatt – a dolgozók nehezen mutatják meg a valóságot egy igazgató számára – kitartást és másfajta viselkedést igényel a vezetőtől. A cél ekkor a helyzet megismerése, a munkát végző kollegákkal empatizálva a jelenlegi work-around-ok feltárása, a kollegák megoldási javaslatainak összegyűjtése anélkül, hogy a klasszikus vezetői szerepeket gyakorolnánk.

Érdekel a módszer!

Rólunk mondták

Szalay Zsolt

ügyvezető igazgatóSPAR Magyarország

Ami a közös munkát nagyon hatékonnyá teszi, hogy a KÜRT Akadémia szakemberei ott vannak a helyszínen, nem távirányítással mondják, hogy figyelj, majd mérd le ezt, mérd le azt. Olyan tartalékokra mutatnak rá, amelyek sokat tudnak hozni a cégnek.


Keresd szakértőnket

Vityi Péter Partner, szenior stratégia és digitalizációs szakértő
Írj nekünk!