„Az AI megkerülhetetlenné válik, ezt leszögezhetjük”

2024 február 29.

Interjú szakértőnkkel, Szalóczy Nórával

Egyértelmű, hogy a KÜRT Akadémia két nagy technológia képzésének elvégzése mekkora hatással volt szakmai útjára: kutatóként, adattudósként, AI-és üzleti szakértőként az adatokhoz és az MI technológiához erősen kapcsolódik munkája. Ismert és elismert előadó, oktató, képzésvezető, senior tanácsadó. A KÜRT Akadémia alumni hallgatója, 2023-tól képzésvezetője, vállalati tanácsadás üzletág szakértője is. Szalóczy Nórával készült interjúnkból az is kiderül, miért tekinti sorsszerűnek a KÜRT Akadémiával való találkozását.

Társadalomtudományi és egészségügyi felsőfokú tanulmányok után, hogy kerültél közel az adatok világához?

A szociológia erősen építkezik a statisztikára, a különböző kvantitatív, illetve kvalitatív kutatási módszerekre, tehát az adatok világa nem volt idegen tőlem. Az egyetemi alapszak közben dolgoztam klinikai pszichológiai osztályon is, itt szintén fontosak voltak az adatok, a statisztikák. Az egészségügy és a kutatás egyaránt érdekelt, viszonylag korán összekapcsolódott a kettő köszönhetően Dr. Vingender István Tanár Úrnak (SE), aki szakmai tudásával segített, hogy kiforrott egészségszociológus legyen belőlem, ő a mai napig mentorom, témavezetőm a Doktori Iskolában. Szerencsésnek érzem magam, mert az egyetemi éveim alatt nemcsak tanulhattam, hanem dolgozhattam is neves szakemberekkel és fiatalon beleláttam a tudományos világba.

Egy szerencsés véletlennek köszönhető, hogy ennyire egyértelműen a digitális technológiák, az adatok irányába fordult a szakmai utam. Kutatóként is elkezdtem dolgozni, részben a piacon, részben a tudományos szférában, amikor 2016-ban ott voltam Ferenci Tamás biostatisztikus előadásán a Semmelweis Egyetemen, ahol a big data-ról, az adatokban rejlő lehetőségekről beszélt. Hallottam már ezt megelőzően is a data science-ről, akkoriban már kezdett bekúszni a köztudatba, de ez az előadás akkora hatással volt rám, hogy utána rögtön elkezdtem Data Science képzést keresni. Az első találatok közt volt a KÜRT Akadémia képzése, a többi pedig – az én életemben mindenképpen - történelem. A második évfolyamot végeztem el – alig vártam, hogy elkezdődjön. Nem tudtam, mire számítsak, nagyon nagy volt bennem a tudásvágy. Szuper és tartalmas évet töltöttünk el az oktatókkal és a csapattal, sokakkal a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Szép íve volt szakmailag is a képzésnek, az elvégzése után másfél évvel már Data Science csapatot vezettem a Spicy Analytics-nél.

Magánéleti szempontból is megváltoztatott mindent a KÜRT Akadémia képzése számomra, ugyanis a képzést lezáró diplomaosztó ünnepségen ismertem meg a férjemet.

A Data Science képzés után nem sokkal kezdődött az AI Technológia képzés, számomra pedig nem is volt kérdés, hogy azt is elvégezzem. Az én esetemben teljesen egyértelmű, hogy a KÜRT Akadémia két nagy technológia képzésének mekkora jelentősége volt, hiszen azóta folyamatosan olyan projekteken dolgozom, melyek erősen kapcsolódnak az adatokhoz és az AI technológiához.

Gyakran megkapom azt a kérdést, hogy mi a különbség Data Science és AI között, vagy része-e egyik a másiknak. Szigorú definíció nincs. Tapasztalatom szerint ahány Data Scientist munkaköri leírást látok, ahány cég beszél erről, annyiféle megfogalmazás és értelmezés van mindkét területtel kapcsolatban.

Az én értelmezésemben a kettő szorosan és elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz. Az adattudomány tökéletes megalapozása annak, hogy nagy adatmennyiségből, egyáltalán milyen programnyelvekkel, hogyan lehet kinyerni és értelmezni adatokat, erre pedig mi mindent lehet építeni a későbbiekben. Az AI számomra gyűjtőfogalom, ami magába foglalja a gépi tanulást, a mélytanulást, és most már a generatív AI megoldásokat is. A két terület egymásra épül.

A kezdetektől láttam a potenciált ebben, de azért azt én sem gondoltam, hogy ilyen rövid időn belül ekkora robbanás következik be. A KÜRT Akadémia Data Science képzésének időszakában került a kezembe Ray Kurzweil “A szingularitás küszöbén” című könyve, mely azt feszegeti, eléri-e, meghaladja-e a mesterséges intelligencia valaha is az emberi intelligenciát. Ez akkor futurisztikusnak és távolinak tűnt. Mindaz, ami az elmúlt másfél évben történt, későbbre volt “tervezve”, a legnevesebb szakértők is 10-15 évvel későbbre kalibrálták a generatív AI érkezését. Izgalmas diskurzusok folynak arról, mi lesz a vége ennek, mikor és milyen formában érkezik el a szuperintelligencia kora, hogyan fogjuk tudni kezelni, szeretnénk-e egyáltalán? Félelmetes, lenyűgöző, hihetetlenül izgalmas, ami zajlik, és nem túlzás azt mondani, hogy épp annyira átformál mindent, mint az internet elterjedése - ha nem jobban. Aki azt hiszi, elmenekülhet előle, nem muszáj megtanulnia vagy megértenie, az téved. Megkerülhetetlenné válik, ezt leszögezhetjük.

Szalóczy Nóra AI és Data Science szakértő, egészségszociológus

Az adatok és az AI világában ma még érzékelhetően kevesebb a nő, itthon férfias területnek számít mindkettő. Érezted azt a pályád során, hogy nőként nehezebb érvényesülnöd ezen a területen? Volt részed hátrányos megkülönböztetésben?

Nem tagadom, volt egy-két szélsőséges eset, melyben a legmegdöbbentőbb számomra az volt, hogy ilyesmi egyáltalán megtörténhet és normalizálva van bizonyos helyeken. Abszolút látszik, hogy Magyarországon kevesebb nő dolgozik a szakmában, de örömmel látom, hogy egyre több ilyen irányú kezdeményezés születik, mint például az AI for Girls, NaTE vagy a Women in Data Science programok. Összességében véve nekem inkább pozitív tapasztalataim vannak. Egy korábbi munkahelyemen, a Spicy Analytics-nél sokáig egyedüli nőként vezettem a csapatot, és ebből soha semmilyen gond vagy hátrány nem származott. Itt hadd említsem meg Dr. Nagy Beáta (Budapesti Corvinus Egyetem) egyetemi oktatót a akire mentoromként tekintek, és aki Vingender Tanár Úr (SE) mellett a mai napig nagyon meghatározó alakja a szakmai életemnek. Olyan fontos témákra hívta fel a figyelmünket, mint a gendertéma, vagy az üvegplafon, amelyek addig máshol nem merültek fel. Hálás vagyok, hogy ő ezekben a kérdésekben is edukált minket. Egyrészt felismertem és megismertem a problémát, másrészt löketet és bátorságot adott ahhoz, hogy merjek lányként elindulni ezen az úton.

Dolgoztál a világ egyik legnagyobb üzleti tanácsadó cégénél, a Boston Consulting Group-nál (BCG) is. Hogyan élted meg ezt az időszakot?

A karrieremben a Boston Consulting-nál töltött időszak unikornis kategóriaszámba megy (nevet). Bár akkor már több, mint 10 éve a szakmában voltam, úgy éreztem, a nulláról kezdtem mindent. Ugyanakkor óriási sikerélményben volt részem, hiszen válogatott szakemberekkel dolgoztam együtt, rengeteg iparágba beleláthattam, rengeteget tanultam, utaztam, ezáltal egy nagyon dinamikus, sokszínű munkáról, nagyon intenzív időszakról van szó, melyben rengeteg egyedülálló tapasztalatot szereztem.

Alapvetően eseti alapú projekteken dolgoztam, egy hónapos vagy féléves stratégiai együttműködésekről volt szó, elsősorban egészségügy és kereskedelmi területeken, de ezen felül rengeteg más szektort, iparágat, ismertem meg. Példaértékű a BCG-nél a szakértői csapat, akik knowledge team-ekben dolgoznak, és a tanácsadók munkáját nagyban segítik az általuk előkészített elemzésekkel, benchmark-okkal, piaci körképekkel. Tanácsadóként folyamatosan különböző iparágakba, szektorokba kell beletanulnod, nagyon gyorsan átlátni különböző területeket, de ehhez maximálisan mindent támogatást megkapsz. Kiemelném még a munkamorált, kőkeményen dolgoztunk, de vitt magával a flow. Sokat adott a BCG-nél töltött időszak szakmailag és emberileg is.

A KÜRT Akadémia újra jelen van az életedben. Párhuzamosan képzésvezető, oktató vagy a nyílt képzéseken, és a vállalati tanácsadás üzletág Data Science és AI szakértője, tanácsadója is lettél tavaly. Mit lehet tudni a közös munkáról?

“AI a diagnosztikában” címmel tartottam 2023 őszén képzést a KÜRT Akadémia hallgatóinak, ezt követi hamarosan az “AI for Business” képzés. Azon a felismerésen alapul a képzés, hogy egy vállalatvezetőnek nem kell feltétlenül mélyen belemennie technológiai képzésekbe ahhoz, hogy a cégét a megfelelő módon alakítsa AI-vezéreltté, és ezáltal hatékonyabbá. Cserébe viszont értenie, látnia kell a trendeket, tudni a választ arra, hogy a hozzá hasonló cégek hogyan építik be a működésükbe az AI-t, hogyan működtetik, hogyan használják a saját javukra a legújabb technológiákat. Látjuk, hogy egy gigacégnél mi a módja ennek, de egy KKV esetében egyáltalán nem biztos, hogy az a járható út. A képzés éppen ettől lesz különleges. Az elméleti részt gyakorlati fázis követi majd, ahol különböző eszközöket nézünk meg, és különböző iparágak esettanulmányain keresztül fogom azt a gondolkodásmódot átadni, mely alapján a későbbiekben el tudja dönteni minden cégvezető, hogy milyen úton induljon el, házon belül fejlesszen eszközöket, vagy szervezze ki más cégnek. Muszáj priorizálni, megszabni a fókuszt, kitalálni az egymást követő lépéseket az AI bevezetésében. Ennek rengeteg komponense van: milyen adatkészlettel rendelkezik a cég, milyen képességekkel, készségekkel rendelkeznek a munkavállalói stb. Sok mindent kell mérlegelni, nincs “one size fits all” modell, minden cég más, ezáltal mindenütt más a megoldás is. Diverz csapatra számítok, így további pluszt ad a résztvevőknek az, hogy egymástól is tanulhatnak.

A KÜRT Akadémia vállalati tanácsadójának lenni szintén egy rendkívüli lehetőség és kihívás, amibe szívesen vetem bele magam. A BCG-nél és más cégeknél szerzett tanácsadói tapasztalataimnak nyilván hasznát veszem, de nagyon más és egyedi a KÜRT Akadémia integrált megközelítése. A KÜRT Akadémia a nemzetközi és hazai best practise-k mentén dolgozik, de azokat kézműves igényességgel testre szabja és a cégek kihívásait több szempontból integráltan közelíti meg. Nem tanácsot ad, hanem képessé tesz.

A magam részéről a sokféle területen szerzett tapasztalataimat - értem ez alatt az üzleti, tudományos, oktatói, tanácsadói tudást egyaránt -, a sokféle iparágra való rálátásomat, és az évek során tartott képzéseken a rengeteg hallgatóval való találkozás során szerzett tapasztalatot tudom a közös munka szolgálatába állítani és élvezem az együtt gondolkodást más szempontokat behozó szakértőkkel.

Mit gondolsz, mit hoz 2024-ben az AI? Mi lesz a következő szakasz, miről szólnak majd a hírek a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan? Milyen irányba alakíthatja át a mindennapokat?

Könnyen el tudom képzelni, hogy a tavalyihoz hasonlóan 2024 még mindig az experimentális felfedezések és az aha-élmények éve lesz. Egyre több plugin telepíthető, egyre többen kipróbálják, egyre több fejlesztés valósul meg, szinte mindenhez van már elérhető copilot. Még szélesebb körben fog elterjedni, még inkább a mindennapjaink részévé válik, sok újabb áttörés várható a szektorban. Mindenki tesztelgeti a lehetőségeket és a limitációkat egyaránt, és használat közben előbb-utóbb mindenki rájön, hogy a hibákat észrevéve, azokat megtanulva kezelni, sokkal élvezetesebbé válik az AI-val kapcsolatos munka folyamata. Eddig is exponenciálisan terjedt a használata, ez valószínűleg még jobban felgyorsul majd.

Egyes statisztikák szerint a mesterséges intelligencia már most hatással van a munkaerőpiac közel 20%-ára. Ez nincs kőbe vésve, lehetnek eltérések, de azért az látható, hogy a korábbi feltételezésekkel ellentétben elsősorban nem a kékgallérosokat érinti az AI terjedése, hanem éppen ellenkezőleg, a fehérgalléros munkahelyeket érinti, vagy éppen segíti a hatékonyabb munkavégzésben. A jogi szektort, az üzleti tanácsadást, a marketinget, és még sorolhatnám. Ezekben a szektorokban muszáj befogadni, megérteni, és a javunkra használni az AI-t, megkerülhetetlen lett. 2024 kapcsán az is egy logikus kérdése mindenki számára, hogy ki, hogyan tudja gyorsítani, könnyíteni, hatékonyabbá tenni a munkáját a mesterséges intelligencia használatával.

Van bakancslistád, vagy szakmai álmod, ami még nem teljesült?

Van, de ez már teljesülőben. Részt vehettem egy egyedülálló és hiánypótló egyetemi mesterképzés fejlesztésében a Neuron Solutions csapatával, mely a Semmelweis Egyetemen Egészségügyi Menedzser Karán kezdődik idén ősszel, “Egészségügyi adattudomány” címmel. Akkreditált, felsőfokú MSC képzésről van szó, mely ötvözi az egészségtudományokat az adattudományokkal. Emellett izgatottan várom a KÜRT Akadémia hamarosan induló, AI-val kapcsolatos képzéseit is és a tanácsadói projekteket, hiszen az idei év számomra továbbra is a mesterséges intelligenciával való további felfedezések éve lesz.


Cégvezetőként 2024-ben egyik legfontosabb feladatod, hogy lásd, mit hoz még az AI, hogyan rendezi át, forgatja fel a piacokat, szektorokat, hogyan alakítja át saját cégedet, milyen lehetőségeket, kockázatokat rejt magában, mekkora produktivitást hozhat és mi mindenre képes még. Nézd meg AI for Business képzésünk tematikáját!

Érdekel a képzés

2024 február 29.

Hozzászólások