Mi a szerepe a felsővezetőknek az agilis vállalatoknál?

2019 szeptember 6.

A digitalizáció jelentette változások új kihívások elé állítják a legsikeresebb szervezeteket is. A vállalkozások jövőálló menedzsmentjének kulcsa a rugalmasság, a folytonos alkalmazkodás egy gyorsan változó környezethez. Ma már egyre világosabb, hogy az agilis átállás elodázása, a ragaszkodás a régi típusú menedzsmenthez lemaradáshoz vezet.

Felismerve a kényszerhelyzetet és az agilitás nyújtotta előnyöket is, a jövőbe tekintő vezetők korán elkezdik keresni az agilis átállás útjait és megoldásait. De mit tehet egy felsővezető az agilis transzformáció sikeréért, és mi lesz a szerepe egy merőben új elvek alapján működő szervezetben?

A változás mint lehetőség

A vállalati agilitás fogalma egy olyan dinamikus menedzsment-megközelítést takar, melynek eredményeképp a szervezet nem csak képessé válik a rugalmasságra, de a piaci folyamatokhoz való alkalmazkodás egyenesen a növekedés hajtóerejévé lép elő. Egy agilis vállalat természetes közege a változás: egy ilyen cég innovatív megoldásokkal reagál a piaci, technológiai, és fogyasztói környezet alakulására.

Míg a hagyományos vállalatok (jól definiált folyamatokkal, és az értéklánc “gyártósora” mellett dolgozó specializált munkaerővel) egy géphez hasonlóan működnek, addig az agilis vállalat inkább olyan, mint egy élő szervezet. Autonóm, több diszciplínát egyesítő csapataik nemcsak végrehajtóként funkcionálnak, hanem működésük alapja az önálló problémamegoldás.

Magától értetődő, hogy az agilis transzformáció a vállalat gyökeres átalakulását követeli meg. Egyszerre jelent változást a szervezeti kultúrában, és érinti a vállalat működésének minden folyamatát. Az agilis átállás az értéklánc minden résztvevőjére merőben új szerepet ró.

Agilis bajnokok

Gyakran előforduló probléma az agilis transzformációs projektekben, hogy a felsővezetés magát nem tekinti a transzformáció részének. Az agilis transzformációra mint egy átlagos projektre tekint, korábbi szerepébe beleragadva a partvonalról figyeli az eseményeket. Ez a mentalitás azonban idegen az agilis vállalattól, így a legritkább esetben vezet sikerre. Az agilis transzformáció sikeréhez a vezetés folyamatos, aktív részvétele elengedhetetlen.

A felsővezetők feladata az új helyzetben, hogy az agilitás bajnokaiként élen járjanak az új szerepek kialakításában, elfogadásában, és az agilitás értékeinek felismerésében. Tőlük azt követeli meg az agilis átállás, hogy értsék meg, majd maguk is demonstrálják az agilis értékeket a gyakorlatban. Nap mint nap, minden döntésük során tartsák szem előtt a rugalmasságot, így válhatnak a változás hiteles motorjaivá.

A felsővezetés legfontosabb gyakorlati feladatai az agilis vállalatokban:

Iránymutatás

A felsővezető felelőssége, hogy érezzen rá a kihívásokra és új lehetőségekre, és vonja be a csapatot a megoldások kialakításába. Legyen nyitott a javaslatokra, bátran próbáljon ki új utakat, és gyors döntéshozással támogassa a szervezet folyamatos tanulását.

Az agilis vállalatvezetőnek a helyzet gyors és gyakori újraértékelésével kell biztosítania, hogy a vállalat mindig kitűzött céljai felé halad. Emellett fontos, hogy ne az ő szava legyen a döntő: lépjen fel egyfajta moderátorként, mentorként az együtt gondolkodásban, így alakítva ki a hatékony közös munkához szükséges nyitott vállalati kultúrát.

Akadályok elhárítása

A vezetés kezdeményezzen beszélgetést arról, hogy az agilis csapatok hogyan érhetik el céljaikat. Adjon teret és támogatást a csapatoknak, hogy jól végezhessék a dolgukat. A bizalom kulcsfogalom egy agilis vállalatban, ahol a vezető nem közvetlenül irányítja a munkavállalókat, inkább felhatalmazza és képessé teszi őket arra, hogy önállóan dolgozzanak ki megoldásokat.

Ennek érdekében a felsővezető felelőssége azon akadályok elhárítása (vállalati kultúra, struktúra, erőforrások tekintetében) amik veszélyeztetik a csapat sikerét. Fontos, hogy a vezető maga se váljon akadályává a hatékony munkának. Ne féljen félreállni az útból, bízva a csapattagok megoldásaiban, de folyamatosan legyen jelen, és fogadja a visszajelzéseket.

Az agilis vállalatvezetés egyik fő feladata a szervezeti hierarchia “kilapítása”: a hatékony közös munka érdekében hozzon létre átlátható struktúrákat, és tisztázza az elszámoltathatóság szabályait ebben a rugalmas, új környezetben.

Mivel az agilis vállalat dinamikus környezetben működik, a felsővezetés feladata továbbá, hogy felfigyeljen a fejlődő technológiai megoldásokra, amik segíthetik a csapat sikerét. Hosszú távon pedig a vezetők felelőssége az új és tehetséges csapattagok bevonzása is, ezzel megőrizve a vállalat frissességét és képességét a változásra.

Kommunikáció

Az agilis felsővezető mindenekelőtt jó kommunikátor: a tiszta, nyitott, és bizalmi légkört erősítő kommunikáció biztosítása az egyik legfőbb kihívás az agilis vállalatvezetők előtt. Érdemes lehet a megosztott vezetés módszereinek eszköztárából kölcsönözve erősíteni a csapat összetartását, motivációját. Hatásos, ha a felsővezető felvállalja a saját útját az agilitás felé, annak kihívásaival, esetleges hibáival és megoldásaival együtt.

A bizalom és transzparencia kialakításának kulcsa az őszinteség. Már az agilis átállás során létre kell hozni azt a kommunikációs teret, amelyben senki nem fél hallatni a hangját, vagy felhívni a figyelmet az esetleges hibákra. Csak így biztosítható, hogy minden munkavállaló valóban részt vegyen a munkában, és az agilis szervezet működő sejtjeként segítse a folyamatos fejlődést.

Emellett a felsővezetés felelőssége, hogy definiálja a siker fogalmát, és kommunikálja ezt egyértelműen mindenki felé.

Vezetői kihívások

Gyakori aggály a felsővezetők részéről, hogy az agilis átállás alááshatja erejüket, befolyásukat a szervezetben. Mások egyszerűen attól félnek, hogy a hagyományos vállalatban megszerzett vezetői képességeik már nem lesznek segítségükre egy agilis környezetben.

Ahhoz, hogy eredményes agilis vezetőkké váljanak a digitális korban, saját maguknak is a rugalmasság és fejlődés útjára kell lépniük. Ebben nyújt segítséget a Kürt Akadémia Agilis vezetők a digitális korban képzése. A képzés során a legjobb hazai szakemberek és élvonalbeli vezetők osztják meg tapasztalataikat és az aktuális legjobb gyakorlatokat, felkészítve az érdeklődőket az agilis vállalatvezetés kihívásaira.

Források:

https://www.forbes.com/sites/insights-scrumalliance/2018/11/08/management-in-the-age-of-agile/

https://www.forbes.com/sites/insights-scrumalliance/2018/10/18/3-steps-for-building-an-agile-friendly-c-suite/#8d791497ac73

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-agile-manager

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations

https://www.emergn.com/blog/the-forgotten-agile-members-management-and-executives/

2019 szeptember 6.

Hozzászólások